Vandprøver

Vandværket er underlagt Miljøministeriets  bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 

Vandværket har indgået aftale med Eurofins Miljø vedr. prøveudtagning og analyse af drikkevandet.

På denne side kan resultaterne af de seneste vandprøve findes. 

Venligst kontakt bestyrelsen for yderlige oplysninger og/eller tidligere vandprøverapporter.