Generalforsamling 2011

Oprettelsesdato: Sep 06, 2012 6:50:40 PM

Et stop i 2010, da en svømmersatte ud.

Der er foretaget en tilstandsrapport i h.t. regulativ for vandværker:

Oppumpningskapacitet er 3 gange aktuelt forbrug, og 1,7 gange forbrug i spidsbelastningsperioder.

40 m3 i vandreservoir.

Bygninger: Middelkarakter.

Tekniske installationer nogenlunde.

Boredybde 15,6 m. 

Vandprøver: Kimtal for højt i oktober 2010, men var faldet på plads i marts 2011.                                                                

Installeret ny kompressor.

Vandure udskiftes i august 2011.