Generalforsamling 2023

Indkaldelse til Generalforsamling i Elsegårde Vandværk


Søndag d. 7. April kl 14.00

Sted: Blushøj Camping, Fællesrum ved poolen.


Dagsorden:

Oplægget tager afsæt i de udfordrende vilkår for små vandværkers selvstændige drift, især at det bliver stadig sværere at garantere den krævede vandkvalitet.

Bestyrelsen ser 2 muligheder:


I) Elsegårde Vandværk fortsætter uændret som selvstændigt vandværk.

Det indebærer at der skal laves aftale med Flemming Søndergård angående BNBO (boringsnære beskyttelsesområder). På generalforsamlingen fremlægges anslåede udgifter hertil. 


II) Elsegårde Vandværk tilslutter sig Skramsø projektet, dvs fortsat leverer fra egen boring indtil der kan leveres vand fra Skramsø. I den forbindelse orienteres om bestyrelsens forslag til anvendelse af vandværkets likvide beholdning til at mindske prisstigning i en overgangsperiode.

Oplægget skal sikre at vandværkets brugere får mulighed for at tage stilling når punktet kommer på dagsordenen til beslutning på næstkommende generalforsamling.


9: eventuelt.


På bestyrelsen vegne