Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer vælges mellem foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes hvert år i 2. kvartal.

 Bestyrelsens medlemmer vælges hvert 2. år,

På generalforsamlingen 2022 blev følgende valgt:

FORMAND

Asbjørn Thyregod 

Blushøj Camping - Ebeltoft

Elsegårdevej 55

 Tlf.: 86341238

Skriv mail               

KASSERER

Torben Vous

Elsegårdevej 37A

-

-

-

MEDLEM

Brian Poulsen  

Elsegårdevej 41

Tlf.: 40341217

-

-

MEDLEM

Steffen Ellebæk Petersen

-

-

-

-

SUPPLEANT

Søren Bjerregård Andersen

-

-

-

-

REVISOR

Hans Kni  

-

-

-

-

REVISOR SUPPLEANT

Søren Fur 

-

-

-

-