Om Elsegårde Vandværk

Vandværket levere vand til 68 forbruger og dækker området omkring landsbyen Elsegårde sydøst for Ebeltoft.

Vandværket levere vand til følgende områder:

Vandværket drives på frivillig basis og bruger Eurofins til egenkontrollen af vandkvaliteten og laboratorieundersøgelser.