Takstblad

Takstblad 2020

Uden moms

Med moms

Tilslutningsafgift 30.000,00 37.500,00
Dækker fremføring af vandforsyningsledning frem til 1 m inde på egen grund og afsluttes med vandur.
Prisen pristalsreguleres med juli 2012 som reference
Årlige afgifter
Forbrugsafgift til vandværk, kr. pr. brugt m3. 3,00 3,75
Afgifter til staten, kr. pr. brugt m3. 6,13 7,66
Statsafgift 5,46
Grundvandssikring 0,67
Fast afgift 1 300,00 375,00
Fast afgift 2 200,00 250,00
Gebyrer.
For sent anmeldt forbrug, der foretages automatisk en aflæsning 250,00 312,50
Fraflytningsgebyr 500,00 625,00
Rykkergebyr for  sent betaling (momsfrit) 100,00
Genåbning af vandtilslutning                                                                                      2.500,00           3.125,00