Nyheder


Afholdelse af generalforsamling i Elsegårde Vandværk

indsendt 5. jun. 2015 00.29 af Formand Elsegårde Vandværk

Til medlemmerne af Elsegårde Vandværk

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

 

Søndag d. 21. Juni kl. 14

 

Abilsöe, Elsegårdevej 45

 

Bestyrelsen byder på øl/vand.

 

Dagsorden er vedhæftet denne meddeles.

 

På bestyrelsen vegne

Asbjørn Thyregod

Formand

Indkaldelse til Generalforsamling 2014

indsendt 17. jun. 2014 00.03 af Formand Elsegårde Vandværk


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Elsegårde Vandværk

Søndag d. 6. juli kl. 13
Abilsöe, Elsegårdevej 45

Bestyrelsen byder på øl/vand

På bestyrelsen vegne
Asbjørn Thyregod
Formand

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2013

indsendt 18. jun. 2013 00.48 af Formand Elsegårde Vandværk

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

Søndag d. 7. Juli kl. 13

Abilsöe, Elsegårdevej 45

 

Bestyrelsen byder på øl/vand.

På bestyrelsen vegne

Asbjørn Thyregod

Formand

Orienteringsbrev til forbrugerne ved Elsegårde Vandværk

indsendt 16. apr. 2013 04.35 af Formand Elsegårde Vandværk

Dette orienteringsbrev  udsendes til alle medlemmer af Elsegårde Vandværk med følgende emner:

-          Vandafbrydelse den 9. marts.

-          Alarm- og styringssystem.

-          Arbejdsdag den 5. maj.

-          Generalforsamling 2013 den 7. juli kl. 13.

 

Vandafbrydelse den 9. marts

Vi havde desværre en længere vandafbrydelses lørdag den 9. marts.
Årsagen, var en løs forbindelse, der opstod i forbindelse med etableringen af det nye styrings og alarmanlæg.

Vi regner med at fejlen udelukkende skyldtes denne løse forbindelse i den eksisterende filterstyring, i modsatte fald vil vi i bestyrelsen overveje hvorvidt, det er nødvendigt at flytte filterstyringen over på den nye styring.

Alarm- og styringssystem til overvågning af vandforbrug

Det nye alarmsystem er nu idriftsat og funktionsdygtigt.
Alarmsystemet er af typen PS416 fra Ørum & Jensen Elektronik A/S og specielt udviklet til styring og overvågning af små og mellemstore vandværker. Vi har i bestyrelsen valgt at starte med den mindste løsning, der overvåger:

-          Forhøjet nat-flow, der indikere et ledningsbrud
(det har længe været et ønske fra medlemmernes side)

-          For lav vandstand i råvandstanken. (mindsker risikoen for vandafbrydelse)

-          Desuden styrer det nye system råvandspumpen. 
Den var tidligere forbundet til et par niveauvippere i råvandstanken. Denne metode var dog en yderst skrøbelig løsning, som øgede risikoen for såvel overflow samt tørlægning af råvandstanken.

Bestyrelsen vil blive varslet med SMS - beskeder, og kan derfor reagere tidligere. Så vi  kan forhåbentlig undgår vandafbrýdelser, som 9. marts.

Vi er i bestyrelsen glade for endelig at have fået etableret overvågning af evt. ledningsbrud i form af nat-flow overvågning. Desuden er vi glade for at have valgt et system, som kan udbygges efter behov, og  derved sikre at vandværket kan leve op til skærpede lovkrav fremadrettet.

Arbejdsdag den 5. maj

Vi vil fra bestyrelsens side gerne indbyde alle medlemmer til en arbejdsdag:

Søndag den 5. Maj kl. 13.00. til kl. 19.00.

Formålet med arbejdsdagen er at færdiggøre byggeriet af vandværkshuset, beskære og fjerne beplantningen omkring vandværket samt rengøre og rydde op i og omkring vandværket.

Vandværket byder på en forfriskning i løbet af eftermiddagen.

Alle, der har interesse i at sikre en fortsat sikker og stabil drift af vandværket, er velkomne.

Tilkendegivelse om deltagelse eller ej kan ske på:

 www.elsegaardevand.dk/arbejdsdag  eller telefon 8634 1283. - gerne inden 1. maj.

 

Generalforsamling 2013.

Bestyrelsen har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at flytte vandværkets årlige generalforsamling fra sidste weekend til første weekend i juli måned. Derved vil generalforsamlingen igen som tidligere falde på samme dag som grundejerne på Blushøjvej afholder generalforsamling. Der afholdes derfor generalforsamling:

Lørdag den 7. juli kl. 13.00.

Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være formanden i hænde senest den 1. juni.

På bestyrelsen vegne og vel mødt til arbejdsdag 5. maj

Asbjørn Thyregod
formand@elsegaardevand.dk

Godt Nytår 2013

indsendt 1. jan. 2013 06.06 af Formand Elsegårde Vandværk

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår 2013.

Vandaflæsning for 2012 skal ske seneste 5. januar 2013 til bestyrelsens kasserer.
Der er mulighed for at indberette vandmåler standen på 3 forskellige måder:
    - på hjemmeside adressen www.elsegaardevand.dk/indberet
    - Pr. e-mail til kasserer@elsegaardevand.dk
    - Aflæsningskort afleveret i postkassen på Abildsöe (Elsegårdevej 45)
Ved for sen indberetning af vand, vil vandmåleren blive aflæst af bestyrelsen og der vil bliv opkrævet et 
aflæsningsgebyr på kr. 250,-

På bestyrelsens vegne
Asbjørn Thyregod
Blushøj Camping
Elsegårdevej 55

Vandprøveresultat nov. 2012

indsendt 9. nov. 2012 09.17 af Formand Elsegårde Vandværk

Den 2-årige udvidedet vandprøve er blevet udtaget og nu forligger resultatet.
Der var en lille overskridelse i Tribiditet (uklarhed) men ikke noget der har betydning for drikkevandets kvalitet og der vil ikke blive fortaget opfølgende målinger.
Bestyrelsen er opmærksom på overskridelsen og vil gennemgå de tekniske installationen, for at undersøge om der findes en forklaring.

Ellers var der ikke bemærkninger til drikkevandets prøven.

Prøve resultaterne kan ses under fanen Vandprøver

Orienterings brev 2012

indsendt 12. okt. 2012 00.01 af Ukendt bruger

I midten af oktober 2012 er der udsendt et orienterings brev til samtlige medlemmer, for at fortælle om de takststigninger der blev vedtaget på generalforsamlingen, præsentation af den nye bestyrelse, mulighederne med den nye hjemmeside samt vigtigheden af vandindberetninger til tiden.

Orienterings brevet blev sendt pr. mail til så mange som mulig og de restende medlemmer fik brevet med posten. Alle medlemmer blev opfordrede til at tilmelde sig e-mail listen.

Generalforsamling 2012

indsendt 6. sep. 2012 11.51 af Ukendt bruger   [ opdateret 6. sep. 2012 11.51 ]

Samtlige vandure på nær 4 (som var ret nye) blev udskiftet. Vandprøvekontrok 30. september 2011 og 5.1 2012 intet at bemærke.

Flyttet vandledning (til Kristoffervejen 6)  på Kristoffervejen 3 p.g.a. nybyggeri.

Flyder for overløb i vandreservoir repareret. Forventes at skulle udskiftes - måske også de andre 2 svømmere.

Generalforsamling 2011

indsendt 6. sep. 2012 11.50 af Ukendt bruger   [ opdateret 6. sep. 2012 11.50 ]

Et stop i 2010, da en svømmersatte ud.

Der er foretaget en tilstandsrapport i h.t. regulativ for vandværker:
Oppumpningskapacitet er 3 gange aktuelt forbrug, og 1,7 gange forbrug i spidsbelastningsperioder.
40 m3 i vandreservoir.
Bygninger: Middelkarakter.
Tekniske installationer nogenlunde.
Boredybde 15,6 m. 

Vandprøver: Kimtal for højt i oktober 2010, men var faldet på plads i marts 2011.                                                                

Installeret ny kompressor.

Vandure udskiftes i august 2011.

Generalforsamling 2010

indsendt 15. okt. 2009 08.02 af Asbjørn Thyregod   [ opdateret 6. sep. 2012 11.52 af Ukendt bruger ]

Fik bygget vandværkshus ved frivilligarbejdskraft til 20.000 kr. Fik nyt hovedvandur til 4000 kr.

Vandkvalitet resultaterne i orden.

Der forhandles stadig med Ebeltoft VVS om flovalarmsystem - forventes at blive opsat inden næste generalforsamling 2011. Pris ca. 10.000 kr.

Det nye ”Fællesregulativ” giver ikke anledning til ændringer i vores mode at drive vandværket på.

1-10 of 10