Vand indberetning

Vandindberetning for 2018 er lukket.

Er der ikke blevet indberettet for en ejendom, foretages der aflæsning iht. gældende takstblad. 

Indberetningen for 2019 åbner 1. Oktober.