Vandindberetning for 2018 er lukket.

Er der ikke blevet indberettet for en ejendom, foretages der aflæsning iht. gældende takstblad. 

Indberetningen for 2019 åbner 1. Oktober.
Elsegårde Vandværk

Vandværket levere vand til 63 forbruger og dækker området omkring landsbyen Elsegårde sydøst for Ebeltoft.
Vandværkeret levere vand til følgende områder:
Blushøjvej 1 -38
Elsegårde Skovvej 1 - 12
Elsegårdevej 29 -58
Kristoffervejen 1 - 6
Mariendalsvej 17

Vandværket drives på frivillig basis og bruger Eurofins til egenkontrollen af vandkvaliteten og laboratorieundersøgelser.